God desires all men to be saved and to come to the full knowledge of the truth — 1 Tim. 2:4
IMG-LOGO
No. Tajuk Naskhah Langganan
e-Sabda Kudus Untuk Pemugaran Pagi - Langganan Tetap 2024
1 MEMPERJUANGKAN PERJUANGAN YANG BAIK, MENAMATKAN PERLUMBAAN, MEMELIHARA KEPERCAYAAN, DAN MENGASIHI PENAMPILAN TUAN UNTUK MENERIMA GANJARAN KRISTUS YANG MERUPAKAN MAHKOTA KEADILBENARAN Muat Turun 
2 Menjadi Wadah yang Terhormat, Manusia Kepunyaan Tuhan yang Dilengkapi Sepenuhnya, dengan Diperkudratkan dalam Kurnia yang Ada dalam Kristus Yesus untuk Menyempurnakan Ministri Kita Sepenuhnya dalam Ministri Unik Ekonomi Tuhan Muat Turun 
e-Sabda Kudus Untuk Pemugaran Pagi - Langganan Tetap 2023
1 MEMPERSIAPKAN DIRI KITA UNTUK KEDATANGAN TUAN Muat Turun 
2 Mengenali, Mengalami, dan Berhidupkan Kristus Almuhit demi Kehidupan Gereja yang Sejati Muat Turun 
3 MENGENALI, MENGALAMI, DAN MENIKMATI KRISTUS YANG DIWAHIKAN DALAM BUKU FILIPI Muat Turun 
4 PANDANGAN MENYELURUH TENTANG BEBAN UTAMA DAN KEBENARAN TERKINI DALAM PEMULIHAN TUAN SEBELUM PENAMPILAN DIRI-NYA Muat Turun 
5 Hidup dan Melayan Menurut Ekonomi Tuhan berkenaan Gereja Muat Turun 
6 KENIKMATAN TERHADAP KRISTUS DAN PERTUMBUHAN KITA DALAM HAYAT SEHINGGA MENCAPAI KEMATANGAN Muat Turun 
7 MENGUSAHAKAN KRISTUS ALMUHIT YANG DITAMSILKAN OLEH TANAH PERMAI UNTUK PEMBINAAN GEREJA SEBAGAI TUBUH KRISTUS, UNTUK REALITI DAN MANIFESTASI KINGDOM, DAN UNTUK PENGANTIN PEREMPUAN MEMPERSIAPKAN DIRI DEMI KEDATANGAN TUAN Muat Turun 
e-Sabda Kudus Untuk Pemugaran Pagi - Langganan Tetap 2022
1 KURNIA TUHAN DALAM EKONOMI TUHAN Muat Turun 
2 EKONOMI TUHAN DALAM KEPERCAYAAN Muat Turun 
3 MENGAMBIL JALAN MENIKMATI KRISTUS SEBAGAI POHON HAYAT Muat Turun 
4 KAJIAN-KRISTALISASI 1 DAN 2 RAJA-RAJA Muat Turun 
5 Mengasihi Tuan dan Mengasihi Satu Sama Lain demi Pembinaan Organik Gereja sebagai Tubuh Kristus Muat Turun 
6 PENDISPENAN DIVIN DARIPADA TRINITI DIVIN DEMI EKONOMI DIVIN Muat Turun 
7 KAJIAN-KRISTALISASI 1 DAN 2 TAWARIKH, EZRA, NEHEMIA, DAN ESTER Muat Turun 
e-Sabda Kudus Untuk Pemugaran Pagi - Langganan Tetap 2021
1 PEMBINAAN INTRINSIK DAN ORGANIK BAGI GEREJA YANG MERUPAKAN TUBUH KRISTUS Muat Turun 
2 FAKTOR-FAKTOR YANG AMAT PENTING BAGI PEMULIHAN KEHIDUPAN GEREJA Muat Turun 
3 Mengenali Kebenaran, Bersikap Mutlak terhadap Kebenaran, dan Memberitakan Kebenaran pada Zaman Jahat Sekarang Muat Turun 
4 KAJIAN-KRISTALISASI YOSUA HAKIM-HAKIM RUT Muat Turun 
5 MEMENUHI KEPERLUAN TUHAN DAN KEPERLUAN MASA SEKARANG DALAM PEMULIHAN TUAN Muat Turun 
6 HIDUP DALAM DAN BERSAMA DENGAN TRINITI DIVIN Muat Turun 
7 KAJIAN-KRISTALISASI 1 DAN 2 SAMUEL Muat Turun 
e-Sabda Kudus Untuk Pemugaran Pagi - Langganan Tetap 2020
1 KEHENDAK TUHAN Muat Turun 
2 KATA-KATA YANG TEPAT PADA MASANYA BERKENAAN SITUASI DUNIA DAN PEMULIHAN TUAN Muat Turun 
3 KAJIAN-KRISTALISASI YEREMIA DAN RATAPAN Muat Turun 
4 KEHIDUPAN ORANG KRISTIAN, KEHIDUPAN GEREJA, KESUDAHAN ZAMAN, DAN KEDATANGAN TUAN Muat Turun 
5 KRISTUS YANG ALMUHIT DAN LUAS TIDAK TERBATAS MENGGANTIKAN BUDAYA DEMI SATU MANUSIA BARU Muat Turun 
6 Kajian-Kristalisasi Ayub Amsal Pengkhutbah Muat Turun